Cửa Hàng

Tất cả

Kỳ phẩm

Áo Choàng Nam

Áo choàng Nữ


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 698 
 Gương Huyền Ma (Đồng) 
 
 3,000@ 
 Triệu hồi Boss Hắc Băng Thành Chủ (Drop Item 11x, Drop trang sức đến 11x) 
 V.viễn 
 !mua 2475 
 Vé nâng cấp tài khoản tích lũy VIP 
 
 1,200@ 
 Sử dụng để nâng cấp tài khoản tích lũy VIP 
 V.viễn 
 !mua 2474 
 Số 2021 
 
 10@ 
 Sử dụng để tham gia event ghép chữ RUBY2021 
 V.viễn 
 !mua 2472 
 Chìa khóa vàng 
 
 10@ 
 Sử dụng để mở Tàng Kim Bảo Hạp 
 V.viễn 
 !mua 2471 
 Chìa khóa kho báu 
 
 100@ 
 Sử dụng để tham gia phụ bản Truy tìm kho báu 
 V.viễn 
 !mua 1469 
 Hoàng Kim Chuỗi 
 
 300@ 
 Dùng nâng cấp phẩm chất cho trang sức (Dây chuyền) 
 V.viễn 
 !mua 1468 
 Quang Ngọc Thạch 
 
 400@ 
 Dùng nâng cấp phẩm chất cho trang sức (Nhẫn) 
 V.viễn 
 !mua 1467 
 Bạch Huyết Châm 
 
 500@ 
 Dùng nâng cấp phẩm chất cho trang sức (Khuyên Tai) 
 V.viễn 
 !mua 1466 
 Đá trùng sinh 
 
 7@ 
 Sử dụng để trùng sinh 
 V.viễn 
 !mua 1465 
 Lệnh bài Cửu Tuyền 
 
 40@ 
 Sử dụng để tham gia phụ bản Cửu Tuyền 
 V.viễn 
 !mua 769 
 Hộp Sách Khí Công Chung 
 
 100@ 
 Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các loại sách khí công 
 V.viễn 
 !mua 763 
 Bùa Thủy Ngọc Trang Bị 
 
 70@ 
 Khi cường hóa vũ khí phòng ngự thất bại, giá trị cường hóa chỉ đánh rớt -2 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có đạo cụ phòng ngự mới có thể sử dụng, khi cường hóa thất bại, thì cường hóa sẽ đánh rớt - 
 V.viễn 
 !mua 762 
 Bùa Thủy Ngọc Vũ Khí 
 
 100@ 
 Khi cường hóa vũ khí thất bại, giá trị cường hóa chỉ đánh rớt -2 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có vũ khí mới có thể sử dụng, khi cường hóa thất bại, thì cường hóa sẽ đánh rớt -2 giai đoạn, bảo lưu h 
 V.viễn 
 !mua 761 
 Bùa Hoàng Ngọc Trang Bị 
 
 100@ 
 Bùa chú có thể cường hóa thành công 100% đạo cụ phòng ngự +5 thành + 6 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được (chỉ có đạo cụ phòng ngự mới có thể sử dụng, có thể cường hóa thành công 100% +5 thành +6) 
 V.viễn 
 !mua 760 
 Bùa Hoàng Ngọc Vũ Khí 
 
 100@ 
 Bùa chú có thể cường hóa thành công 100% vũ khí +5 thành + 6 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được (chỉ có vũ khí mới có thể sử dụng, có thể cường hóa thành công 100% +5 thành +6) 
 V.viễn 
 !mua 751 
 Bí kíp võ công (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
 250@ 
 Có thể học được Võ Công Mật Truyền Thư của võ công hỗ trợ chuyên dùng của phu thê. Bấm chuột phải là có thể học 
 V.viễn 
 !mua 750 
 Bí kíp võ công (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
 250@ 
 Có thể học được Võ Công Mật Truyền Thư của võ công công kích chuyên dùng của phu thê. Bấm chuột phải là có thể học 
 V.viễn 
 !mua 749 
 Hiệu ứng áo choàng thời trang [Chân-2] 
 
 1,000@ 
 Tất cả khí công + 1, Kinh nghiệm +20 Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, Phòng thủ +10% Sinh mệnh +500, Nội công +300 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5% Thời hạn: Sau 30 ngày sử dụng sẽ mất tác dụng 
 V.viễn 
 !mua 748 
 Hiệu ứng áo choàng thời trang [Chân] 
 
 1,000@ 
 Tất cả khí công + 1, Kinh nghiệm +20 Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, Phòng thủ +10% Sinh mệnh +500, Nội công +300 Thời hạn: Sau 30 ngày sử dụng sẽ mất tác dụng 
 V.viễn 
 !mua 747 
 Hiệu ứng áo choàng thời trang [Đấu] 
 
 900@ 
 Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, Phòng thủ +10% Sinh mệnh +500, Nội công +300 Thời hạn: Sau 30 ngày sử dụng sẽ mất tác dụng 
 V.viễn 
 !mua 746 
 Hiệu ứng áo choàng thời trang [Thần] 
 
 700@ 
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5% Thời hạn: Sau 30 ngày sử dụng sẽ mất tác dụng 
 V.viễn 
 !mua 745 
 Hiệu ứng áo choàng thời trang [Nhiệt] 
 
 500@ 
 Tất cả khí công + 1, Kinh nghiệm +20 Thời hạn: Sau 30 ngày sử dụng sẽ mất tác dụng 
 V.viễn 
 !mua 744 
 Túi Phụ (30 ngày) 
 
 400@ 
 Mở rộng thêm 30 ô chứa vật phẩm. 
 30 ngày 
 !mua 743 
 Yêu hóa giáp phù [Thanh Long] 
 
 500@ 
 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Thanh Long. Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Thanh Long) và có linh hồn thạch Thanh Long trong túi. 
 V.viễn 
 !mua 742 
 Yêu hóa giáp phù [Bạch Hổ] 
 
 500@ 
 Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Bạch Hổ. Trang bị phải có sẵn hiệu ứng Tứ Linh (khác Bạch Hổ) và có linh hồn thạch Bạch Hổ trong túi. 
 V.viễn 

Trang 0 của 11 | 0 1 2 |