Bảng Xếp Hạng Tích Lũy
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Cấp
Môn phái
Thế lực
Tích Lũy
T.sinh
1
 MOD20CM 
 Quyền Sư 
 80 
  
 Chính 
 852 
 0 
2
 TheQueen 
 Diệu Yến 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 528 
 0 
3
 JungLeBoy 
 Diệu Yến 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 393 
 0 
4
 Milkiss 
 Đao Khách 
 92 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 310 
 0 
5
 TryHard 
 Diệu Yến 
 85 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 303 
 0 
6
 bapcai 
 Cung Thủ 
 84 
 MinhGio 
 Tà 
 225 
 0 
7
 DungNhinTao 
 Thích Khách 
 88 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 224 
 0 
8
 GapLaGiet 
 Thương Hào 
 85 
 MinhGio 
 Tà 
 219 
 0 
9
 TieuHy 
 Cung Thủ 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 216 
 0 
10
 Tiny 
 Thích Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 192 
 0 
11
 ThienLongQuyen 
 Quyền Sư 
 86 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 182 
 0 
12
 CamMeMomVao 
 Thích Khách 
 81 
 MinhGio 
 Tà 
 151 
 0 
13
 NjnVuong 
 Thích Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 147 
 0 
14
 MizMiz 
 Đao Khách 
 89 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 122 
 0 
15
 emcuckhoe 
 Thích Khách 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 111 
 0 
16
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 65 
 0 
17
 MOD21CM 
 Đàm Hoa Liên 
 1 
  
 Chính 
 60 
 0 
18
 MaThanKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 85 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 54 
 0 
19
 ViDaiBao 
 Đao Khách 
 35 
  
 Chính 
 52 
 0 
20
 1Nhay500k 
 Kiếm Khách 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 49 
 0 
21
 Test 
 Diệu Yến 
 80 
  
 Chính 
 42 
 0 
22
 DeYuan 
 Cung Thủ 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 40 
 0 
23
 SieuChich90 
 Tử Hào 
 80 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 33 
 0 
24
 No03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 29 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |