Bảng Xếp Hạng Tài Phú
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Cấp
Môn phái
Thế lực
Túi đồ
Kho riêng
Kho chung
1
 ViDaiBao 
 Đao Khách 
 100 
  
 Chính 
 117642978052 
 20000000000 
 0 
2
 MOD-20CM 
 Quyền Sư 
 110 
  
 Chính 
 7707040740 
 0 
 0 
3
 YG03 
 Đao Khách 
 123 
 MinhGio 
 Tà 
 6904985883 
 0 
 0 
4
 YG01 
 Đao Khách 
 123 
 MinhGio 
 Tà 
 6712300253 
 0 
 0 
5
 DungNhinTao 
 Thích Khách 
 117 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 6316079869 
 0 
 0 
6
 No04 
 Đao Khách 
 123 
 MinhGio 
 Chính 
 5643563562 
 0 
 0 
7
 YG02 
 Đao Khách 
 123 
 MinhGio 
 Chính 
 5615403633 
 0 
 0 
8
 YG04 
 Đao Khách 
 123 
 MinhGio 
 Chính 
 5182940966 
 0 
 0 
9
 Panda 
 Kiếm Khách 
 120 
 SuperMan 
 Chính 
 4928468263 
 0 
 0 
10
 TheQueen 
 Diệu Yến 
 120 
 SuperMan 
 Chính 
 3228882349 
 0 
 0 
11
 MizMiz 
 Đao Khách 
 118 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 3158544541 
 0 
 0 
12
 TimSau 
 Thích Khách 
 117 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 2390662838 
 0 
 0 
13
 Co3ChamChi 
 Đao Khách 
 114 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 2194043681 
 0 
 0 
14
 Tiny 
 Thích Khách 
 123 
 MinhGio 
 Tà 
 2054170169 
 0 
 0 
15
 Violet 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 MinhGio 
 Tà 
 2008720805 
 0 
 0 
16
 LinhACE 
 Đao Khách 
 80 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 2006486244 
 0 
 0 
17
 Gucci 
 Đao Khách 
 119 
 SuperMan 
 Chính 
 1949811102 
 0 
 0 
18
 BopZu88 
 Tử Hào 
 114 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 1635141110 
 0 
 0 
19
 MaThanKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 1628833755 
 0 
 0 
20
 DeoNoiNhieu 
 Đao Khách 
 111 
 MinhGio 
 Tà 
 1556819343 
 0 
 0 
21
 Aventador 
 Cung Thủ 
 118 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 1541649751 
 0 
 0 
22
 sax01 
 Đao Khách 
 95 
 gigabyte 
 Tà 
 1419077460 
 0 
 0 
23
 SieuMiss91 
 Cung Thủ 
 114 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 1257273414 
 0 
 0 
24
 Dp11 
 Đại Phu 
 113 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 1248061274 
 0 
 0 

Trang 0 của 33 | 0 1 2 |