Bảng Xếp Hạng Võ Huân
Thứ Tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Võ Huân
1
 Tiny 
 Thích Khách 
 123 
 MinhGio 
 Tà 
 1,917,535 
2
 YKienLenPhuong 
 Cung Thủ 
 120 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 1,622,285 
3
 TheQueen 
 Diệu Yến 
 120 
 SuperMan 
 Chính 
 1,317,005 
4
 NjnVuong 
 Thích Khách 
 120 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 1,308,415 
5
 ThapTamTien 
 Cung Thủ 
 118 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 1,253,070 
6
 DungNhinTao 
 Thích Khách 
 117 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 1,219,510 
7
 Panda 
 Kiếm Khách 
 120 
 SuperMan 
 Chính 
 899,505 
8
 NangCuc 
 Diệu Yến 
 112 
 MinhGio 
 Tà 
 703,185 
9
 ViDaiBao 
 Đao Khách 
 100 
  
 Chính 
 650,350 
10
 Vip1 
 Quyền Sư 
 111 
  
 Chính 
 509,600 
11
 TestCung 
 Cung Thủ 
 110 
  
 Chính 
 500,765 
12
 MaLongCung 
 Diệu Yến 
 117 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 484,295 
13
 TieuHy 
 Cung Thủ 
 118 
 MinhGio 
 Tà 
 409,830 
14
 Violet 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 MinhGio 
 Tà 
 392,760 
15
 bapcai 
 Cung Thủ 
 111 
 MinhGio 
 Tà 
 361,600 
16
 KinZ 
 Diệu Yến 
 101 
  
 Tà 
 360,000 
17
 emcuckhoe 
 Thích Khách 
 118 
 MinhGio 
 Tà 
 296,465 
18
 Aventador 
 Cung Thủ 
 118 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 285,510 
19
 Cupid 
 Diệu Yến 
 113 
 MinhGio 
 Tà 
 277,050 
20
 MizMiz 
 Đao Khách 
 118 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 252,500 
21
 Anguu 
 Kiếm Khách 
 115 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 250,450 
22
 DeYuan 
 Cung Thủ 
 119 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 245,195 
23
 TieuYeuTu 
 Diệu Yến 
 120 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 229,850 
24
 TopAJ 
 Đao Khách 
 118 
 MinhGio 
 Chính 
 209,620 
25
 NVX155 
 Đao Khách 
 115 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 208,600 

Trang 0 của 32 | 0 1 2 |