Bảng Xếp Hạng Cấp Độ
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Cấp
Môn phái
Thế lực
Võ huân
T.sinh
1
 Milkiss 
 Đao Khách 
 92 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 115,580 
 0 
2
 YG03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 20,570 
 0 
3
 YG04 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 18,050 
 0 
4
 YG02 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 17,550 
 0 
5
 No02 
 Đại Phu 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 17,950 
 0 
6
 Tiny 
 Thích Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 496,670 
 0 
7
 No04 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Chính 
 17,400 
 0 
8
 YG01 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 23,570 
 0 
9
 No03 
 Đao Khách 
 92 
 MinhGio 
 Tà 
 21,020 
 0 
10
 ChipCoi 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 28,020 
 0 
11
 Panda 
 Kiếm Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 179,500 
 0 
12
 Gucci 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 34,880 
 0 
13
 NjnVuong 
 Thích Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 105,315 
 0 
14
 NguyetNguyet 
 Đao Khách 
 90 
 SuperMan 
 Chính 
 34,270 
 0 
15
 TheQueen 
 Diệu Yến 
 89 
 SuperMan 
 Chính 
 423,725 
 0 
16
 DeYuan 
 Cung Thủ 
 89 
 SuperMan 
 Chính 
 74,080 
 0 
17
 MizMiz 
 Đao Khách 
 89 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 116,830 
 0 
18
 1Nhay500k 
 Kiếm Khách 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 25,370 
 0 
19
 DungNhinTao 
 Thích Khách 
 88 
 HuynhDeBang 
 Chính 
 166,890 
 0 
20
 JungLeBoy 
 Diệu Yến 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 306,740 
 0 
21
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 88 
 HuynhDeBang 
 Tà 
 41,885 
 0 
22
 ThanY 
 Đại Phu 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 40,800 
 0 
23
 TieuHy 
 Cung Thủ 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 60,040 
 0 
24
 emcuckhoe 
 Thích Khách 
 87 
 MinhGio 
 Tà 
 29,860 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2