🔥🔥 THÔNG BÁO MỞ EVENT CỬU TUYỀN HÀNG TUẦN 🔥🔥

💥 Event leo tháp Cửu Tuyền sẽ được chốt Top và reset vào: 22h thứ 7 hàng tuần với các phần thưởng hấp dẫn như sau:.

💥 Hướng Dẫn

🔑 Chìa khóa để tham gia leo tháp các bạn có thể mua ở shop @, train quái rớt hoặc mua bằng gold ở NPC Kim Hương Ngọc.
✔️ Sử dụng chìa khóa Cửu Tuyền để tham gia, Phó bản 1 người.
✔️ Mở phụ bản cửu tuyền tại NPC Ân Quân ở Huyền Bột (gần hồ nước)
✔️ Cửu tuyền có 150 tầng, quái sẽ mạnh hơn ở mỗi tầng, phần thưởng nhận được là điểm võ hoàng dùng để mua vật phẩm ở shop võ hoàng.
👉 Trong quá trình đánh quái các bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được chìa khóa, sử dụng chìa khóa ( chuột phải chìa khóa) là thành công vượt qua tầng đó, sau khi chết sẽ bị đá ra ngoài.

🏆 Phần thưởng tuần:

🥇 Top 1: 100k võ huân+ 8k võ hoàng + danh hiệu Top 1 Cửu Tuyền (hạn 7 ngày)
🥈 Top 2: 50k võ huân + 6k võ hoàng + danh hiệu Top 2 Cửu Tuyền (hạn 7 ngày)
🥉 Top 3: 30k võ huân + 4k võ hoàng + danh hiệu Top 3 Cửu Tuyền (hạn 7 ngày)
💞 Top 5~10: 10k võ huân + 2k võ hoàng

👉 Kết quả dựa theo BXH trên trang chủ !