TÍNH NĂNG TRÙNG SINH Ở SERVER YULGANG RUBY

Trang chủ : https://yulgangrubi.com
Group Mua Bán FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/342636690823437/
Fanpage : https://www.facebook.com/HKGHYulgangRuby/
Liên Hệ : https://www.facebook.com/HKGHYulgangRuby/

YULGANG RUBY 2021

➡️Lệnh trùng sinh : !trungsinh ( Yêu Cầu Tháo Hết Trang Bị )