Sơ lược Hiệp Khách Hành

Khi tham gia Hiệp Khách Hành các bạn xin lưu ý


Vé điểm danh
Tác dụng : Có thể đổi được các phần thưởng
- Điểm danh mỗi ngày tại : Môn Chủ Huyển Bột Phái
- Không thể giao dịch
- Chuột phải để xem các vật phẩm có thể đổi
- Dùng lệnh @.. để đổi khi đủ vé


Vé Hiệp Khách
Tác dụng : Có thể đổi được các phần thưởng
- Train quái nhận được & tham gia các event
- Không thể giao dịch
- Chuột phải để xem các vật phẩm có thể đổi
- Dùng lệnh @.. để đổi khi đủ vé