Qui Định Cơ Bản

► Các vấn đề Hack & Cheat & Bug game(HCB)

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ Để xây dựng môi trường lành mạnh các bạn vui lòng báo cho ADMIN nếu có HCB xảy ra
+ Các bạn muốn công bằng thì phải báo ngay cho ADMIN để fix và khắc phục
+ Nghiêm cấm các trường hợp trục lợi cá nhân : sẽ bị banned

► Cho mượn tài khoản, item, treo acc hộ

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ ADMIN sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp mất mác item & thông tin khi xảy ra sự cố
+ Lưu ý khi cho người khác mượn tài khoản cũng như treo hộ : người đó có liên quan đến HCB thì cũng sẽ bị liên lụy

► Thông tin tài khoản

+ Tranh chấp tài khoản giữa 2 bên : khi cung cấp đủ 2 thông tin chính xác trở lên thì sẽ là của người đó
+ Các thông tin cần lưu ý : Mật khẩu cấp 2 , câu hỏi bảo mật, câu trả lời bảo mật, địa chỉ email, số điện thoại, họ và tên
+ ADMIN sẽ không bao giờ hỏi thông tin người chơi, chỉ hỏi tài khoản hoặc tên nhân vật
+ ADMIN sẽ không giúp lấy lại thông cho người chơi khi quên thông tin: đã có chức năng quên mật khẩu và đổi thông tin

► Sẽ bổ sung thêm...