️🏆 Mốc Nạp Thẻ Cộng Dồn
(KHÔNG RESET)

✔️ Để tri ân các bạn donate ủng hộ server.
✔️ Team quyết định ra mốc nạp tổng cộng dồn, không reset.
✔️ Mốc này sẽ được tính cho tất cả các khoản mà các bạn donate vào server.
✔️ Bắt đầu áp dụng từ event nạp khuyến mãi LẦN 3.
✅ Thông tin Nạp Thẻ:
✔️ ️Momo: 0961082240 - Trần Xuân Tiến.
✔️ ATM: 0911000024196 - VCB - Trần Xuân Tiến.
✅ Bảng phần thưởng các mốc nạp như bên dưới:

Mốc Thần Thú Võ Huân võ Hoàng Trang Sức
2.000.000 100k 5k Trang sức 13x x1
4.000.000 150k 8k Trang sức 13x x1
6.000.000 Rồng1 x1 200k 10k Trang sức 13x x1
8.000.000 250k 15k Trang sức 14x x1
10.000.000 Rồng4 + 80 x1 300k 20k Trang sức 14x x1
12.000.000 350k 30k Trang sức 14x x1
14.000.000 400k 40k Trang sức 14x x1
16.000.000 450k 50k Trang sức 15x x1
18.000.000 500k 70k Trang sức 15x x1
20.000.000 Rồng4 + 99 x1 600k 100k Trang sức 15x x1