🔧 Hướng Dẫn Cài Đặt Game 🔧

Tải Game

Cài đặt

I. Tải Game và Giải Nén ( Không mở YulgangLogin )

II. Cách thêm ngoại lệ cho Windows Defender trong Windows Security Win 10

Bước 1:

Trước tiên, bạn cần khởi chạy Windows Security để thay đổi một số cài đặt. Mở menu Start và nhập Windows Security. Sau đó, chọn ứng dụng Windows Security.

Bước 2:

Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection. Sau đó, nhấp vào Manage Settings.

Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection
Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection

Bước 3:

Trong Virus & Threat Protection Settings, hãy cuộn xuống dưới cùng của trang và nhấp vào Add or Remove Exclusions.

Bước 4:

Trên trang Exclusions, bạn có thể thêm hoặc xóa các file mà mình muốn loại trừ khỏi quá trình quét của Windows Defender. Để thêm một ngoại lệ, nhấp vào nút Add An Exclusion bên cạnh biểu tượng dấu cộng lớn (+).

Nhấp vào nút Add An Exclusion
Nhấp vào nút Add An Exclusion

Bước 5:

Một menu nhỏ sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định ngoại lệ theo File, Folder, File type hoặc Process (file, thư mục, loại file hoặc tiến trình).

Một menu nhỏ sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định ngoại lệ
Một menu nhỏ sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định ngoại lệ

Những gì bạn chọn phụ thuộc vào loại ngoại lệ bạn đang cố gắng thực hiện. Đây là những gì mỗi tùy chọn sẽ thực hiện.

  • Folder: Nếu bạn chọn mục này, một hộp sẽ xuất hiện cho phép bạn duyệt qua máy tính để chọn một Folder sẽ được loại ra khỏi các lần quét trong tương lai. Chọn Folder bạn thích, sau đó nhấp vào Open.
  • Chọn một trong các tùy chọn này và thực hiện các lựa chọn cần thiết trong hộp thoại pop-up theo sau. Khi bạn thêm một ngoại lệ, nó sẽ hiển thị trong một danh sách trên trang Exclusions.

    --