Đua Top Cấp Độ
Đua Top Bảng Xếp Hạng Cấp Độ Lần 1

Bắt Đầu : Khi OPEN
Kết thúc : Khi Có Nhân Vật Đạt Đến Cấp 120

Điều Kiện :
- Tất cả mọi người
- Nhanh chóng đạt cấp độ cao nhất có thể
- Chỉ 3 giải thưởng ở BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ toàn bộ

Phần Thưởng :

Xếp Hạng Phần Thưởng Võ Huân
1 - Vũ khí 177m theo char Full clvc 33% hoặc khí công +3 : Cường hóa +12, Full TT, 10 soul, 5% PC. 100.000
2 - Vũ khí 177m theo char Full clvc 32% hoặc khí công +3 : Cường hóa +11, Full TT, 10 soul, 4% PC. 80.000
3 - Vũ khí 177m theo char Full clvc 31% hoặc khí công +3 : Cường hóa +10, Full TT, 10 soul, 3% PC. 60.000