Cảnh báo việc Bug Map

Thiện Style

Gần đây thì có một số người chơi đã cố ý tận dụng lỗi game để giúp nhân vật của mình có thể di chuyển vào những vùng không được phép di chuyển và train ở đỏ nhằm tránh việc bị PK.
Đây là hành động được xem như là chơi không công bằng nên sẽ bị cấm!

Thời gian bắt đầu cấm là sau ngày 19/09, bắt đầu ngày 20/09. Bất cứ ai gặp trình trạng góc lag trên thì yêu cầu phải phù về thành và di chuyển ra lại.

Nếu sau thời gian trên, ai phát hiện được người khác vẫn cố tình đứng ở góc lag (những vùng cấm không di chuyển vào được) thì người tố cáo sẽ được thưởng dựa vào % giá trị của nhân vật bị tố cáo.

Nhân vật bị tố cáo sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn!